het Pieter Brueghel Huis in veghel

Missie en visie talenten leiden tot positivisme

Missie

Het PieterBrueghelHuis is een ontmoetingsplek waar ieders talenten worden (her)ontdekt en waar het aanspreken van die talenten leidt tot positivisme. In het PieterBrueghelHuis inspireren bezoekers elkaar, ze helpen en dagen elkaar uit. We denken in capaciteiten in plaats van beperkingen. Ons hoofddoel is een plezierige, betekenisvolle dag voor iedereen. Het PieterBrueghelHuis wil een ontmoetingsplek zijn waar iedereen invulling kan geven aan deze behoefte die, om welke reden dan ook, in het dagelijks leven ondergeschikt is geraakt.

Visie

In het PieterBrueghelHuis komen verschillende mensen samen. We omschrijven het PieterBrueghelHuis dan ook liever vanuit het effect: ‘Het PieterBrueghelHuis is een ontmoetingsplek waar beperkingen verdwijnen en talenten opbloeien’.

Positief effect

Een ontmoetingsplek zoals het PieterBrueghelHuis heeft een positief effect op het welbevinden van haar bezoekers. Waar de een activiteit zoekt, heeft de ander juist behoefte aan rust en ontspanning. In het PieterBrueghelHuis kan het allemaal.

Unieke samenwerking

In het PieterBrueghelhuis vindt een unieke samenwerking plaats tussen mensen met (veel of juist beperkte(re) mogelijkheden), werkzoekenden, mantelzorgers en vrijwilligers.

Verschillende instanties (zoals welzijn, onderwijs en zorg) en Veghelse burgers dragen hun steentje bij. Het doel is eenieder op zijn of haar talenten aan te spreken en die talenten te combineren, waardoor een verfijnd samenspel ontstaat met ‘zingeving’ als belangrijkste effect in de breedste zin van het woord. Aandacht voor geluk!

In die hoedanigheid is het PieterBrueghelHuis ook een plek waar men in het kader van de participatiewet aan de slag kan, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwillige leer- of werkplek.

  • Contactinformatie
  • Middegaal 25
  • 5461 XB Veghel
  • 0413 395 280
Verbergen